Skip links

Spondylitis en seksualiteit

Deze brochure, uitgegeven door de VVB vzw, wil seksualiteit onder de aandacht brengen. De mens met een beperking, hoe verscheiden ook, is op de eerste plaats een mens, met behoeften, noden en verlangens zoals elk mens.
In de brochure komen onderwerpen aan bod zoals:

– Seksualiteit en het leven versus wetenschap
– Jongeren en volwassen zijn
– Lichamelijke aspecten
– Relationale aspecten
– De praktijk
– Enkele sleutels: openheid, vertrouwen, vooruit…
– Hulpverlening en nuttige adressen

 10,50