Skip links

VVSA

Lidmaatschap

Geen lotgenotenorganisatie zonder leden!
We verwelkomen je dan ook zeer graag in onze groep.

Wat krijg je als VVSA-lid?

  • Ontvang ons driemaandelijks ledenmagazine Recht Op
  • Beweeg mee met onze oefen- en zwemgroepen
  • Ontmoet lotgenoten tijdens activiteiten

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving in de loop van het jaar worden reeds verschenen nummers van het tijdschrift nagestuurd.

Voor patiënten die hun lidgeld niet of moeilijk kunnen betalen is een regeling mogelijk. Neem daarvoor contact op met de penningmeester.

Voor 2024 gelden volgende tarieven:

Lid (patiënt, familielid, sympathisant): € 25
Lid – verzending tijdschrift onder omslag: € 33
Leden buiten België: € 37
Mede-oefenende partner van leden: € 10
Ja, ik word lid!