Skip links

Deze pagina beschrijft hoe VVSA persoonsgegevens verwerkt. Misschien vind je de volledige privacy policy te moeilijk of te lang om te lezen en ga je meteen maar klikken dat je akkoord gaat . Dat is jouw keuze, maar lees in dat geval toch minstens de sterk samengevatte versie die je hier vindt.

Wie zijn wij ?

De Vlaamse Vereniging voor SpondyloArtritis vzw (VVSA) is een vereniging zonder winstgevend doel met zetel in de Karel Ledeganckstraat 9, 99940 Evergem, KBO nummer 0428.652.896.

Doel van de vereniging

VVSA heeft als doel mensen die lijden aan Spondyloartrits (ook wel Ankyloserende Spondylitis of ziekte van Bechterew genoemd) en hun ruime omgeving (familie, vrienden, werkgevers, hulpverleners) te informeren, te stimuleren en te ondersteunen, en op te komen voor het belang van ieder die van ver of nabij te maken heeft met Spondyloartritis.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Gegevens die jullie meedelen zijn jullie eigendom, wij beschouwen ze als enkel in bruikleen gegeven en gaan ze dus ook met zorg behandelen.

VVSA gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om haar doelstellingen zoals hierboven beschreven te bereiken en jullie een zo goed mogelijke dienst te verlenen. Wat wij zeker niet bijhouden is zogenaamde “gevoelige informatie” zoals ras en etniciteit, genetische of biometrische gegevens, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, financiële situatie, strafrechtelijke informatie of gezondheidstoestand.

Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor een beperkt aantal vrijwilligers binnen de vereniging, en dan nog slechts voor louter de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak. Vrijwilligers met toegang tot deze gegevens hebben een vertrouwelijkheidsclausule ondertekend in hun afsprakennota.

Voor verzending van het ledenblad wordt beroep gedaan op een externe partij. De drukkerij ontvangt adreslijsten voor verzending, die meteen na verzending worden vernietigd). Er is dan ook een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten.

Voor het ledenbeheer en de boekhouding wordt beroep gedaan op het software pakket AssistOnline. (Wax On bv – Immelvoortstraat 8
1850 Grimbergen – BE 0892.605.282). Omdat er in Assist persoonsgegevens worden verwerkt, moeten VVSA en Wax On bv voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat VVSA vzw de verantwoordelijkheid draagt voor het verwerken van de gegevens die het beheert via de AssistOnline software. VVSA vzw is de verwerkingsverantwoordelijke. Wax On bv is hierin de verwerker. Om die reden werd met Wax On bv een ‘Verwerkersovereenkomst‘ gesloten.

De informatie die wij bijhouden verschilt volgens het type lid (gewoon lid, vrijwilliger, bestuurder, donateur, …) en ook heeft niet elke vrijwilliger toegang tot alle bewaarde informatie. Een overzicht van de verzamelde gegevens, de reden waarom zij worden verzameld, hoelang zij worden bewaard en wie in de vereniging toegang heeft tot welke gegevens vinden jullie hier.


Jullie rechten

Jullie hebben het recht om jullie persoonlijke gegevens in te kijken, ze te laten verbeteren of ze te laten verwijderen. Wij zullen daar graag en snel op ingaan. Verwijderen van bepaalde gegevens kan soms onmogelijk zijn omdat ze onmisbaar zijn voor onze werking, of omdat wij ze om wettelijke of fiscale redenen moeten bewaren. Aanvragen hierrond stuur je best via mail naar [email protected] , of in een brief naar VVSA-voorzitter, Karel Ledeganckstraat 9, 9940 Evergem. Bij aanvragen per brief vragen wij, om misbruiken uit te sluiten, om een kopie van je identiteitskaart toe te voegen.Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. VVSA kan niet garanderen dat het privacybeleid van deze websites conform is met de GDPR-reglementering. We raden gebruikers daarom aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.


Klachten in verband met privacy

Heb je klachten over de manier waarop VVSA je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, dan vragen we je contact met ons op te nemen ([email protected] of VVSA-voorzitter, Karel Ledeganckstraat 9, 9940  Evergem). Je kan eveneens altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
[email protected]