Skip links

Spondylartritis in 100 vragen

Betere verzorging van patiënten die aan spondylartritis lijden, gebeurt eerst en vooral door betere informatie van alle betrokkenen: de arts die aan de hand van bepaalde symptomen de diagnose zal stellen zonder nutteloze en dure of agressieve onderzoeken; de reumatoloog die de bijzonderheden en de verschillende evolutieve vormen van de ziekte moet kennen om zo de beste behandeling voor te kunnen schrijven en ook het paramedisch personeel, zoals de kinesist, die vertrouwd moet zijn met het therapeutische programma.
Maar wie kan beter dan de patiënt zelf deze chronische aandoening doorgronden? De patiënt moet alle klinische verschijnselen kennen om niet met onnodige risico’s geconfronteerd te worden (bv. mogelijkheid van uveïtis bij een rood en pijnlijk oog en zo spoedig mogelijk een oogarts consulteren).
Ook zou hij alle mogelijke gevolgen op lange termijn van deze aandoening moeten kennen (bv. risico op ankylose en slechte houding van de wervelkolom) om zich zo optimaal mogelijk te kunnen houden aan het medicamenteuze en niet-medicamenteuze therapeutische programma dat hem voorgeschreven werd. Wij hopen dat deze handleiding de patiënt daarbij kan helpen.
Deze brochure ontslaat natuurlijk de arts niet van de plicht zijn patiënt verbale informatie te bezorgen. Integendeel, deze handleiding zou als een geheugensteun moeten worden beschouwd en, zo hopen wij, nieuwe vragen ter sprake brengen. Anderzijds is deze brochure maar een overbrenging van de staat van kennis van de geneeskunde op het ogenblik van het opstellen ervan. Om deze reden zullen bepaalde antwoorden zeker herzien moeten worden als onze kennis vooruitgang boekt of verandert. Waarom niet hopen dat zij snel in onbruik raakt door de vooruitgang van het onderzoek, zodat deze ziekte snel kan worden uitgeroeid?
Teksten van Professor Dokter Maxime DOUGADOS, Institut de Rhumatologie, Hopital Cochin, Paris, France. Vertaling: VVB vzw

 14,50